Podkast
Et Bedre Skole-Norge

Et Bedre Skole-Norge

Øyvind Børven
Den rappende rektoren Øyvind Børven samler forskere, lærere, lærerstudenter, elever og politikere i Skole-podcasten «Et Bedre Skole-Norge». 

Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Alle episoder

 • Historien om hvordan Moss kommune ble leksefrie med Kjersti Lien Holte

  Historien om hvordan Moss kommune ble leksefrie med Kjersti Lien Holte

  I dagens episode forteller forsker ved Høgskolen i Østfold en historie om hvordan Moss kommune ble leksefrie. Episoden er et opptak av et foredrag hun holdt på boklanseringen av boka "Hvordan skape en god skole" 5. desember på Litteraturhuset i Fredrikstad.

  Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 1. februar
  19 min
 • Hva kjennetegner den profesjonelle læreren?

  Hva kjennetegner den profesjonelle læreren?

  Stine Brynildsen, høgskolelektor fra Høgskolen i Østfold kommer innom og deler hva som kjennetegner en profesjonell lærer. Episoden er en del av et innlegg som ble holdt på boklanseringen av boka "Hvordan skape en god skole" 5. desember.

  Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 25. januar
  8 min
 • Sesongintro

  Sesongintro

  I denne episoden forteller Øyvind Børven kort om kommende sesong.

  Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 18. januar
  8 min
 • Hvordan vil vi ha det i skolen med Mari-Ana Jones, Eirik J. Irgens, Per Ramberg, Kjersti Normann og Carl Dons

  Hvordan vil vi ha det i skolen med Mari-Ana Jones, Eirik J. Irgens, Per Ramberg, Kjersti Normann og Carl Dons

  I denne episoden møter vi en rekke akademiske tungvektere fra NTNU som diskuterer hvordan vi vil ha det i skolen.

  Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 18. januar
  54 min
 • Det Uoffisielle Kvalitetsutvalget med Christian Lomsdalen, Sanna Sarromaa, Lars Sandaker, Klara Furuberg, Ingvild Skogestad, Siv Elise Karlsen og Kjetil Eide

  Det Uoffisielle Kvalitetsutvalget med Christian Lomsdalen, Sanna Sarromaa, Lars Sandaker, Klara Furuberg, Ingvild Skogestad, Siv Elise Karlsen og Kjetil Eide

  I løpet av sesongen har vi snakket med mange eksperter. Dette ble oppsummert i en episode tidligere i år, og i et blogginnlegget "Hva kan gjøre den norske skolen bedre?" på www.ebsn.no. Ut fra dette har et variert utvalg av skolefolk blitt invitert for å komme med sine refleksjoner. I denne sesongfinalen kommer vi med tre tiltak på sutten om hva som kan gjøre den norske skolen bedre. Bli med!


  Rettelser: Lars Sandåker blir presentert som Lars Sandaker, er her en feil i uttalelse av etternavnet. Ett av forslagene hans er å gjennomføre utprøving av alternativ organisering og pedagogikk i enkeltskoler, ikke i hele skolesystemet.

  Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 21. desember 2022
  58 min
 • Hvordan går det med digitaliseringen i skolen? med Morten Njå, Øystein Gilje og Kjersti Normann

  Hvordan går det med digitaliseringen i skolen? med Morten Njå, Øystein Gilje og Kjersti Normann

  Denne episoden handler om hvordan lærere kan bygge på den forskningen som finnes om digitalisering i skolen. Bakgrunnen er prosjektet Digitalisering i grunnopplæringen, forkortet GrunnDig.


  Vi snakker med førsteamanuensis Morten Njå ved Kunnskapssenteret for Utdanning som ligger på Universitetet i Stavanger og professor på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Øystein Gilje.


  Det er Kunnskapssenteret i Stavanger som har arbeidet sammen med forskere fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Volda. Det er Utdanningsdirektoratet som har finansiert det ett år lange prosjektet.

  Vil du har mer info - se på Udir sine sider.  Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 14. desember 2022
  41 min
 • Dilemmaer knyttet til vurdering med Henning Fjørtoft

  Dilemmaer knyttet til vurdering med Henning Fjørtoft

  I denne episoden møter vi vurderingsforsker Henning Fjørtoft fra NTNU. Vi diskuterer ulike dilemmaer knyttet til vurdering, og han deler fra Going gradeless-prosjektet de holder på med.

  Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 14. desember 2022
  28 min
 • Bokbad - Hvordan skape en god skole, med Kjersti Normann og Øyvind Børven

  Bokbad - Hvordan skape en god skole, med Kjersti Normann og Øyvind Børven

  Et Bedre Skole-Norge er nå blitt et forlag, og første bok ut er "Hvordan skape en god skole". Boka er myntet på skoledere og lærere i fremskutte posisjoner, og er å regne som en håndbok for ferske-, men også rutinerte skoleledere.


  Børven har ledet et omfattende endringsarbeid på Akademiet videregående skole de siste årene. Skolen kom best ut på elevundersøkelsen i hele Østfold i 2021, og har reist seg fra å være en skole med lave- og middelmådige resultater, til en skole med svært høy gjennomføring, positiv karakterutvikling, gode resultater på elevundersøkelsen og høye søkertall.


  Boka kombinerer forskning, erfaring og en rekke praktiske eksempler. Det gjør at stoffet blir lettfattelig og enkelt å tilpasse til din skole og kontekst. Temaer i boka er hva som bør prege rollen til en skoleleder med høy innvirkning, hvordan man bygger opp en knallgod ledergruppe, hvordan man skaper en vi-kultur i personalet der alle drar i samme retning, og mye mer!


  Kjersti Normann, fagleder på Elvebakken skole, leder bokbadet på en fortreffelig og god måte.

  Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 8. desember 2022
  52 min
 • En fot i bakken: Et beslutningsgrunnlag

  En fot i bakken: Et beslutningsgrunnlag

  I denne episoden oppsummer Kjersti Normann og Øyvind Børven de foregående episodene. Hva er egentlig spesielt med norsk skole i en historisk kontekst, hvordan står det til og hvilke mål og muligheter bør vi ha? Etter å ha vært på skolebesøk hos Agora-skolene i Nederland vet vi at det er mulig å ta det langt, men hvor vil vi? Det skal en rekke eksperter svare på 14. desember ut fra beslutningsgrunnlaget som blir presentert i denne episoden. Samtidig som dette foregår, er konsteksten i skole-Norge spesiell: Det er nedsatt et kvalitetsutvalg som skal se nærmere på styring av ressurser i skolen. Det vurderes også å gjennomføre et frihetsforsøk - et forsøk hvor man kutter mye byråkrati og detaljstyring - for å se om det gir bedre resultater.


  Episoden er spekket med fakta om norsk skole, historie, tilstand, informasjon om økonomiske rammer, læringsresultater, skolens organisering og mye, mye mer.  Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 30. november 2022
  27 min
 • På besøk hos Agora-skolene 2 - Et paradigmeskifte? Med Roelant Wijngaards og Camilla Dahl Hansen

  På besøk hos Agora-skolene 2 - Et paradigmeskifte? Med Roelant Wijngaards og Camilla Dahl Hansen

  Bli med på besøk på en Agoraskole i Nederland. Vi møter Roelant Wijngaards som er sentral i driften av en Agora-skole i Nijmegen i Nederland. Skolen holder til i samme bygning som en Montesorri-skole, og de to ulike skoleslagene har likheter.


  Om Agora-skolene:

  De har troen på at indre motivasjon og barnets fantasi er drivkraften for læring: Barn er naturlig fødte læringsmaskiner. Derfor får barna selv velge hvilke utfordringer de vil jobbe med. De har ingen undervisning, ingen timeplan, ingen karakterer, ingen prøver og følger i utgangspunktet ingen læreplan. Allikevel gjør de det bra på eksamener, og barna sier de gleder seg til å gå på skolen.


  Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 23. november 2022
  27 min