Rekk opp hånda!

Rekk opp hånda!

Både Og
Martin Johannessen er utdannet lærer med lang fartstid både på barnettrinnet og på ungdsomsskolen og programleder i Rekk opp Hånda. Han ser på norsk skole fra alle vinkler i samtale med relevante gjester.  

Rekk opp hånda er en møteplass der skolefolk kommer til orde. I hver episode møter du en gjest med kompetanse på et aktuelt tema, og får et innblikk i norsk skole fra alle vinkler.

Rekk opp hånda har som mål å gi deg et unikt innsyn i hva og hvordan ulike lærere og andre fagfolk diskuterer skolehverdagens små og store utfordringer. Vi skal være en podcast for engasjerte lærere, skolefolk, foreldre og andre som er opptatt av skole og barns utvikling.

Vi ønsker også å gi et innblikk i det som rører seg blant ulike aktører som skriver bøker, kronikker eller på andre måter deltar i den pågående debatten om skolen. Først og fremst lager vi denne podcasten fordi vi mener skolen er verdens viktigste institusjon.

Husk å abonnere, så går du ikke glipp av noe som helst. Lytt til kloke skolefolk!

Alle episoder

 • Formidling er lærerens viktigste verktøy - med Jo Røislien

  Formidling er lærerens viktigste verktøy - med Jo Røislien

  Glem skjermer og lærebøker, formidling er lærerens viktigste verktøy. I en tid der vi nærmest oversvømmes med informasjon, og alt og alle konkurrerer om oppmerksomheten, kreves det mer enn rene fakta for å trenge gjennom støyen. Hvordan når vi frem med budskapet overfor elevene?

  Formidling handler om å overbringe informasjon eller kunnskap, og en formidler er bindeleddet mellom kunnskap og publikum, som en skoleklasse. Og som lærere, driver vi med formidling i klasserommet hver eneste dag.

  Jeg hadde nylig gleden av å snakke med Jo Røislien, en prisvinnende vitenskapsformidler, professor i medisinsk statistikk, forfatter, programleder og populær foredragsholder. Han er aktuell med boka "Tenk før du snakker".

  I ukens episode av Rekk opp hånda deler vi innsikt fra vitenskapsformidleren Jo Røislien og boka "Tenk før du snakker", som gir nyttige råd om effektiv kommunikasjon.

  Publisert mandag
  33 min
 • AI i klasserommet: Endringer og utfordringer i skolen - med Øystein Gilje

  AI i klasserommet: Endringer og utfordringer i skolen - med Øystein Gilje

  Kunstig intelligens er i ferd med å endre arbeidslivet, utdanning og praksis i klasserommet. Den økende bruken av AI-verktøy som ChatGPT i skolen og høyere utdanning gjør spørsmålet om elevenes personvern stadig mer relevant. Med den hurtig økende integrasjonen av AI må skolen tenke nytt og vurderer formålet med utdanning i lys av disse store konsekvensene.

  For seks år siden ga Øystein Gilje ut boken "Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen" (Fagbokforlaget, 2017). Mye har skjedd i mellomtiden, og nå er han i gang med å skrive en utgave av boka. Gilje er ukens gjest i Rekk opp hånda.

  Vi reflekterer over fortiden og spekulerer om fremtiden. Vi snakker om hvilke perspektiver elever og studenter trenger om AI, og hvordan vi kan stimulere nysgjerrighet og forståelse.
  Publisert 29. mai
  28 min
 • Er vi forberedt på AI's inntog i skolen? Morten Goodwin deler sine tanker

  Er vi forberedt på AI's inntog i skolen? Morten Goodwin deler sine tanker

  Det begynte med autokorrektur, og bare se hvor vi er nå. I ukens episode av Rekk opp hånda snakker jeg med Morten Goodwin om hvordan kunstig intelligens forandrer arbeidsliv, samfunn og utdanning - og hvordan skolen bør tilpasse seg disse endringene. - Ta i bruk denne teknologien, skjønn hva den kan brukes til og ikke brukes til, sier Goodwin.

  Kunstig intelligens har på kort tid gått fra å være et slags futuristisk konsept til å bli en integrert del av hverdagen vår. Denne teknologiske revolusjonen har ført til store endringer i mange sektorer, inkludert utdanningen. Men hva betyr disse endringene for oss og hvordan skal vi tilpasse oss dem i skolen?

  I denne episoden av Rekk opp hånda snakker meg med Morten Goodwin om den økende integrasjonen av kunstig intelligens i arbeidslivet, samfunnet og i utdanningen, og hvordan skolen må tenke nytt og vurdere formålet med utdanning i lys av disse store endringene.

   Episoden inngår i en serie der vi ser på kunstig intelligens i skolen fra ulike sider og aspekter.

  Morten Goodwin er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder og nestleder ved senteret for forskning på kunstig intelligens.
  Publisert 22. mai
  30 min
 • Engebråtenbloggen - ungdommens mangfold av meninger

  Engebråtenbloggen - ungdommens mangfold av meninger

  I denne episoden av Rekk opp hånda snakker vi om en av de mest inspirerende formene for elevmedvirkning jeg vet om: Engebråtenbloggen - der elever tar ordet og skriver om temaer de er opptatt av.

  Dette er en blogg der elever ved Engebråten skole i Oslo får muligheten til å dele sine meninger, argumentere, kritisere, tenke kreativt og foreslå svar på vanskelige spørsmål.

  Det er nemlig en myte at ungdom ikke engasjerer seg, mener ukens gjester, Kenneth Bareksten og Marte Skar, som begge er lærere ved Engebråten skole. Alle som har vært innom et klasserom på ungdomstrinnet vet at det florerer av ulike meninger og perspektiver.

  Annenhver uke blir det publisert en ny tekst. På bloggen kan du lese innlegg om miljø, dysleksi, Andrew Tate, ulv, politikk og andre saker ungdommene er opptatt av.
  Publisert 15. mai
  21 min
 • SAM - Et gratis undervisningsopplegg for å fremme psykisk helse blant ungdom (UNICEF)

  SAM - Et gratis undervisningsopplegg for å fremme psykisk helse blant ungdom (UNICEF)

  UNICEF Norge har nylig lansert et gratis undervisningsopplegg for ungdomstrinnet kalt SAM, som står for Sammen og Aktiv med Mening. Målet med dette verktøyet er å skape åpenhet og øke kunnskapen om egen og andres psykiske helse blant ungdom.

  Jeg fikk nylig muligheten til å snakke med Ellen Sandøe, skolefaglig rådgiver for skole og barnehage i UNICEF Norge, om dette spennende undervisningsopplegget. Hun er ukens gjest i Rekk opp hånda.

  Publisert 8. mai
  26 min
 • Liv Cathrine Krogh: En tydelig stemme i skoledebatten

  Liv Cathrine Krogh: En tydelig stemme i skoledebatten

  Liv Cathrine Krogh er kjent for oss skolefolk fra bloggen Gammal sur lektor. Gjennom bloggen og kronikker er hun en tydelig stemme med sterke meninger i skoledebatten. - Formålet er å tone flagg, sier hun ukens gjest i Rekk opp hånda.

  I denne episoden av Rekk opp hånda er det Krogh som velger tema. Vi snakker om lesing, litteratur, skolepolitikk og personlige erfaringer. Og litt om kunstig intelligens.

  - Langlesing gir utholdenhet, kreativitet og kritisk tilnærming, sier hun. - Lesing er dybdelæring.

  - Alt vi setter bort, blir vi dårligere til, sier Krogh. Det er kortversjonen av hva kunstig intelligens og verktøy som ChatGPT kan føre til.

  Hvorfor bruker skolepolitikerne skolepengene som investering i fond og ikke i klasserommet? Noen ganger virker det som om det å være skolepolitiker bare er et hvileskjær på den videre politiske klatrestigen. Det får du høre mer om i ukens episode.
  Publisert 1. mai
  33 min
 • Demokrati starter i skolen: Lærere som pådrivere for elevmedvirkning - med Nora Elise Hesby Mathé

  Demokrati starter i skolen: Lærere som pådrivere for elevmedvirkning - med Nora Elise Hesby Mathé

  Demokratiet begynner ikke når elevene får stemmerett, men når de begynner på skolen.

  I ukens episode snakker jeg med Nora Elise Hesby Mathé, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun er opptatt av elevmedvirkning og hvordan barn og unge kan involveres i tema som er viktige for dem på skolen.

  I en tid der demokratiet utfordres globalt, er det viktigere enn noen gang å styrke demokratisk deltakelse blant barn og unge. I ukas episode av Rekk opp hånda utforsker vi hvordan lærere kan bidra til å skape et skolemiljø som oppmuntrer til elevmedvirkning og engasjement.

  Demokratisk deltakelse blant barn og unge er alltid et aktuelt tema. Men hvordan kan vi gjøre det i praksis? Hvordan kan lærere bidra til å skape et skolemiljø som støtter og oppmuntrer til elevmedvirkning? Husk at elevdemokrati og elevmedvirkning er mer enn et elevråd.
  Publisert 24. april
  29 min
 • AI i klasserommet: En ny æra for læring og undervisning

  AI i klasserommet: En ny æra for læring og undervisning

  Kunstig intelligens og digitalisering endrer måten vi lærer på. Læring i algoritmens tid tar for seg utfordringene og mulighetene som følger med digitaliseringen i skolen. Kunstig intelligens kan føre til en ny æra for læring og undervisning.

  Digitaliseringen har endret samfunnet og skolen vår på mange måter. Samtidig står vi nå overfor utfordringer og muligheter når det gjelder å integrere kunstig intelligens og digitale plattformer i skolehverdagen og arbeidslivet.

  For å diskutere dette emnet får jeg besøk professor i pedagogikk, Øystein Gilje ved Universitetet i Oslo, og Marie Olafsen, tidligere lærer og nå skolefaglig IKT-rådgiver i Asker kommune.
  Publisert 17. april
  32 min
 • Blir barn klossete av for mye skjermbruk? Med Mina Gerhardsen

  Blir barn klossete av for mye skjermbruk? Med Mina Gerhardsen

  Økt skjermbruk blant barn og unge har ført til bekymringer om potensielle negative effekter på deres fysiske, mentale og sosiale helse. Aktivitetsnivået faller allerede fra fylte seks år, altså når ungene begynner på skolen. Blir barn klossete av for mye skjermbruk? 

  Men hva har egentlig skjedd? Er det de skumle skjermene som har all skyld, eller kan vi trekke inn foresatte og skolen som medskyldige? 'Og hvem skal fikse problemet og hva skal de gjøre? Mina Gerhardsen er gjest i ukens episode av Rekk opp hånda!
  Publisert 10. april
  26 min
 • Hvordan ser fagfornyelsen ut i klasserommet? Med Lisbeth M. Brevik

  Hvordan ser fagfornyelsen ut i klasserommet? Med Lisbeth M. Brevik

  Hvordan ser fagfornyelsen ut i klasserommet? Hva er læreres perspektiver på en praksisendring som den nye læreplanen medfører? Er læreplanen for diffus? 

  Den ferske rapporten "Å observere fagfornyelsen i klasserommet" ble overlevert Udir for noen uker siden. Der presenteres tre observasjonsprotokoller for lærere; en for livsmestring, en for utforsking og en for digital kompetanse.

  Forskerne har vært inne i 108 klasserom i grunnskolen og videregående flere steder i landet. Til sammen har de 420 timer med videoopptak som de nå er i ferd med å analysere.

  Lisbeth Brevik er engelskprofessor og leder prosjektet EDUCATE ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Hun er gjest i ukens episode av Rekk opp hånda.
  Publisert 3. april
  27 min