Podkast
Bondevennen

Bondevennen

Bondevennen
Betre grovfôravlingar? Meir feitt i mjølka? Trøbbel med mjølkefeber? I Bondevennens podcast får du fag-dosane du treng, tilpassa sesong!

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Alle episoder

 • Forebygg med gode fårebygg

  Forebygg med gode fårebygg

  Hvordan tilpasser vi best husdyrmiljøet til sauen innendørs - både med tanke på god dyrevelferd og produksjon? Professor Knut Egil Bøe fra NMBU forteller om forskning som er gjort under norske forhold. Småferådgiver i Nortura Linn Hege Engen deler sine erfaringer om hvordan vi kan bruke forskningen i praksis, både i tilfeller der vi skal bygge nye hus, eller tilpasse eksisterende driftsbygninger best mulig til sauen.'


  Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap og Felleskjøpet Rogaland Agder.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 2. februar
  51 min
 • Klima og bonden (2)

  Klima og bonden (2)

  Vi snakker med Bob van Oort, forsker ved Cicero - senter for klimaforskning, for å få innblikk i hva det er mulig for bonden å bidra med i klimakampen. Hanne Eliassen - klimarådgiver i Norsk Landbruksrådgiving, deler sine erfaringer med klimatiltak i landbruket.Felleskjøpet Rogaland Agder.

   

  Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, samt Felleskjøpet Rogaland Agder.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 19. januar
  49 min
 • Klimagass! (1)

  Klimagass! (1)

  Ku, fis, rap, kunstgjødsel og klima. Ja, det er mye snakk om landbrukets klimautslipp. Men òg om næringens potensial for økt opptak av klimagasser. Men hva er egentlig disse klimagassene? I denne episoden snakker vi med klimaforsker og professor i meteorologi og oseanografi ved Institutt for geofag ved Univeristetet i Oslo, Terje Koren Berntsen, for å få svar.

   

  Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, samt Felleskjøpet Rogaland Agder.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 5. januar
  28 min
 • Plansilo – bedre enn rundball?

  Plansilo – bedre enn rundball?

  Med et stadig større areal som skal høstes på hver gard, er det mer aktuelt med plansilo enn før. Denne episoden handler om hva som skal til for å få til en god plansilo.

   

  Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskjøpet Rogaland Agder.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 8. desember 2022
  52 min
 • Ammeku for dummies

  Ammeku for dummies

  Mange suksessfaktorer som må være på plass hvis man skal tjene penger på ammeku. Noen av dem lærer du mer om i denne episoden. Økonomilærer ved Vinterlandbruksskulen i Ryfylke, Henrik Nerheim, og veterinær og ammekuprodusent Kjartan Søyland deltar.


  Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskjøpet Rogaland Agder.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 24. november 2022
  44 min
 • Rotter og mus!

  Rotter og mus!

  På noen gårder får man tidvis store problemer med smågnagere. Andre slipper lettere unna. Er det tilfeldig, eller er det ting du kan gjøre i drifta som reduserer problemet? Ukas episode handler om smågnagere som invaderer fjøs og rundballer, hva som gjør at de trives, og hvordan du kan bli kvitt dem.

   

  Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskjøpet Rogaland Agder.


  Musikk: Hakkebakkeskogen av Thorbjørn Egner og Christian Hartmann  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 10. november 2022
  33 min
 • Mais? Mais!

  Mais? Mais!

  Ukens podcast ser på hva som skal til for å dyrke mais i Norge. Trond Vistnes fra Randaberg har dyrka mais i 11 år, og deler av sine erfaringer. Rådgiver i NLR Viken, Julie Wiik, har erfaring med maisdyrking i Vestfold, og deler også tips og råd.

   

  Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskjøpet Rogaland Agder.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 27. oktober 2022
  35 min
 • Saueavl lønner seg - del 2

  Saueavl lønner seg - del 2

  I denne episoden fokuserer vi på egenskapene du kan påvirke i avlsarbeidet: å finne rett vær til rett sau, hvordan du veleger ut livlam og genomisk seleksjon.


  Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskjøpet Rogaland Agder.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 13. oktober 2022
  25 min
 • Saueavl lønner seg - del 1

  Saueavl lønner seg - del 1

  Avlsarbeid på sau er avhengig av stor dugnadsinnsats fra deg som sauebonde. I denne episoden lærer du mer om hvordan avslarbeid fungerer og hvordan du oppnår best resultat. Du får også nyttig innsikt i hvordan værringene arbeider.

  Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskjøpet Rogaland Agder.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 29. september 2022
  32 min
 • Sporer til besvær

  Sporer til besvær

  Høyt sporeinnhold i melka er dårlig for økonomien. I ukens podcast snakker vi om hvilke tiltak du kan gjøre hvis du kommer opp i en sporesituasjon. Inkludert om hvordan smart grovfôrdyrking kan forebygge trøbbel.

  Fagbladet Bondevennens podcast blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Tveit Rekneskap, Rogaland Fylkeskommune og Felleskjøpet Rogaland Agder.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 15. september 2022
  37 min