Fylkespodden

Fylkespodden

Trøndelag fylkeskommune
Fylkespodden - historier fra Trøndelag gir deg innblikk i alt det spennende som skjer i Trøndelag fylkeskommune. Her blir det spennende gjester og gode, engasjerende historier.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Alle episoder

 • Sjekker at alt er på stell

  Sjekker at alt er på stell

  Møt LO-koordinator i Trøndelag fylkeskommune, Øyvind Høiseth. Han passer på at alt er som det skal på fylkeskommunens byggeprosjekter rundt omkring i Trøndelag. Jobben går i korte trekk ut på å sørge for at det er trygge byggeplasser og at de som jobber der har ordnede lønns- og arbeidsforhold.

  - De aller fleste byggeplassene har ting på stell, men noen avvik finner vi, sier Høiseth.

  Avvik på arbeidstid og overtidstillegg er noe av det som oftest går igjen. 

  Trøndelag er et stort fylke og det er mange byggeplasser. Per i dag er det aktivitet på 33 ulike steder i regi av fylkeskommunen. Det er alt fra store vegprosjekter og skoler til små rehabiliteringsjobber.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert tirsdag
  20 min
 • Årets lærebedrfit

  Årets lærebedrfit

  Kastvollen rehabiliteringssenter i Inderøy kommune har mottatt prisen for årets lærebedrift 2022 i Trøndelag fylkeskommune. Denne uka fikk de 15.000 kroner i prispenger.

  Kastvollen har hatt læringer siden 1997 og har vært godkjent lærebedrift i 2015. Her er det fem lærlinger i helsearbeiderfaget, og senteret får prisen blant annet fordi de er svært opptatt av mestring gjennom tilpassete krav og forventninger til den enkelte lærling/lærekandidat.

  De jobber også systematisk, har godt læringsmiljø og respekterer ulike kvaliteter hos lærlingene.

  - Vi er superstolte og superglade i dag. Flagget er heist, og vi synes dette er utrolig fortjent, sa daglig leder Bente Oldren da hun mottok prisen på vegne av de ansatte mandag 22. mai.

  I tillegg til Oldren møter du hjelpepleier og veileder ved Kastvollen rehabiliteringssenter, Eli Kristin Thune Skevik.

  Les mer her: https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/kastvollen-rehabiliteringssenter-er-arets-larebedrift/  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 23. mai
  22 min
 • Nasjonaldag og nytt bygg

  Nasjonaldag og nytt bygg

  Det er snart 17. mai og Fylkespodden drodler litt rundt opphavet til feiringen. Selve folke- og barnetogene startet nemlig ikke i årene rett etter 1814. Og visste du at Trondheim var en av de ivrigste byene for å få i gang festen? 

  I tillegg har vi fått en prat med fylkesordfører Tore O. Sandvik som nylig markerte byggestart for nye Fylkets hus i Steinkjer. Han tror at Steinkjers rolle som administrasjonsby kan bli ytterligere forsterket som følge av det nye fylkeshuset. Samtidig kan det føre med seg flere arbeidsplasser. Hør mer om dette i siste utgave av Fylkespodden!   Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 16. mai
  18 min
 • Radar som ser under bakken

  Radar som ser under bakken

  Ved hjelp av en georadar kan finne gjenstander som ligger under jorda. For å kunne “se” ned i bakken brukes en georadar. Her sendes radiobølger ned i bakken fra en antenne som kjøres eller dras over bakken. Om noen av radiobølgene treffer ulike strukturer under bakken blir de reflektert tilbake. Disse signalene kan så gjøres om til bilder. 

  - Det ligger veldig mye rett under ploglaget, altså under 20 til 50 centimeter, sier arkeolog Lars Forseth. 

  Dette er episode to av to om arkeologiske utgravninger i Trøndelag. Den første episoden handlet om stjerneformede graver som er funnet på Vinne i Verdal. Denne episode handler om hvilken teknologi som brukes for å finne ting under jorda. Dagens gjest er arkeolog i Trøndelag fylkeskommune, Lars Forseth.   Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 9. mai
  16 min
 • Stolt vinner av trafikksikkerhetsprisen

  Stolt vinner av trafikksikkerhetsprisen

  Erik Jørgen Jølsgard mottok 26. april Trafikksikkerhetsprisen 2022 for sitt store engasjement rundt sykkelsikkerhet.

  Jølsgard fikk prisen for sitt store sykkel-engasjement, og da spesielt for initiativet til Eberg trafikkgård i Trondheim. Dette er en trafikkopplæringsarena for barn i miniatyr, som har vegkryss, rundkjøring, sykkelfelt og vegoppmerking og andre ting en møter i trafikken.

  Jølsgard, som i dag er pensjonert seksjonssjef i Statens vegvesen, har vært opptatt av sikkerhet for syklister i hele sitt yrkesliv,.

  Han har tidligere mottatt flere utmerkelser for sitt arbeid, og har blant annet mottatt Kongens fortjenstmedalje og Trygg Trafikks gullnål.

  -Jeg er både glad, veldig stolt og faktisk litt rørt, sa Jølsgard rett etter prisutdelingen.

  Hør hele praten med prisvinneren i denne episoden av Fylkespodden!  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 2. mai
  19 min
 • På jakt etter gamle skatter

  På jakt etter gamle skatter

  Det er funnet sjeldne, stjerneformede gravhauger på Vinne i Verdal. Disse gravhaugene er enten trekantede eller stjerneformede. Det er bare 130 av slike hauger med denne formen i Norge, og rundt 100 av disse er i Trøndelag. 

  Gravfeltet på Vinne har opptil ti av disse haugene, noe som er et høyt antall for ett gravfelt. 

  Disse stjerneformede gravhaugene kan bety at dette området var langt viktigere enn først antatt.  

  Det er også gjort mange metallsøkefunn i området, blant annet er det funnet flere spesielle medaljonger fra slutten av vikingtiden og sverd fra bronsealderen. 

  Dette er episode en av to om arkeologiske utgravninger i Trøndelag. Neste episode handler om hvilken teknologi som brukes for å finne ting under jorda. Dagens gjest er arkeolog i Trøndelag fylkeskommune, Lars Forseth.   Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 25. april
  16 min
 • På to hjul inn i våren

  På to hjul inn i våren

  Snart kommer motorsyklistene ut på trønderske veger for fullt, og kanskje er du en av dem? Dessverre er det også en del MC-ulykker på norske veger.

  Antall omkomne på motorsykkel økte fra 15 i 2021 til 21 døde i 2022. Høysesongen for MC-kjøring starter i mai, og i denne utgaven av Fylkespodden får du gode råd for sikker MC-kjøring,

  Trafikksikkerhet er noe som Trøndelag fylkeskommune er opptatt av, og fylket har blant annet et eget Trafikksikkerhetsuvalg.

  Dagens gjest er Roger Dalsaune som jobber på seksjon vegforvaltning i Trøndelag fylkeskommune.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 18. april
  18 min
 • Store kulturopplevelser i skoletiden

  Store kulturopplevelser i skoletiden

  Den kulturelle skolesekken (DKS) tilbyr store kulturopplevelser for barn og unge i Trøndelag.


  En unik ordning i hele verden. Et system der elevene får kunst og kultur i skoletida.

  Kulturtanken, som er en statlig etat, styrer ordningen. Denne etaten favner alle kunstuttrykk. Det vil si musikk, scenekunst, film, litteratur, visuell kunst og kulturarv.

  Alt dette skal elevene få smakebiter på når de går på skolen.

  Trøndelag fylkeskommune har et stort ansvar her, og har et eget team for DKS. Dette teamet planlegger og reiser rundt til de ulike skolene.


  Gjest i denne episoden av Fylkespodden er Irene Rosenblom som fagkoordinator for den kulturelle skolesekken. Hun er også seniorrådgiver i Trøndelag fylkeskommune.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 11. april
  20 min
 • Kvikkleireskredet i Flatanger

  Kvikkleireskredet i Flatanger

  Kvikkleireskredet som gikk i Flatanger 10. mars 2023 inneholdt like mye masse som 30.000 lastebillass. Nå er havbunnen scannet, og håpet er at skredet ikke har endret havbunnen da dette vil forsinke vegåpningen ytterligere. 


  Raset som var rundt 150 meter bredt førte til at fylkesveg 6928 ble helt stengt.    

  Vegen som går ut til Utvordaog Sitteri Flatanger er fortsatt stengt og raset er fortsatt i utvikling. Det betyr at rundt 100 personer fortsatt uten vegforbindelse og helt avhengig av båt for å komme seg til nærmeste veg.  


  Hør mer om skredet i denne utgaven av Fylkespodden. Dagens gjest er ingeniørgeolog Ida Ulvik Rønningen.

  Les mer om skredet på våre nettsider  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 28. mars
  18 min
 • Når talenter skapes

  Når talenter skapes

  Årets Ung Kultur Møtes, eller UKM som festivalen er best kjent under, er i gang i Trøndelag.

  UKM er et nettverk av små lokalefestivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Dette er også en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985. I år har rundt 2000 ungdommer meldt seg på.

  UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet, enten det er lokalt, regionalt og nasjonalt. Arrangementet er landsomfattende og åpent for all ungdom.

  Vi har tatt en prat med Tor Erik Munkvold i Trøndelag fylkeskommune for å høre hva UKM egentlig er.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 21. mars
  21 min