Podkast
Psyk-IT

Psyk-IT

Aldring og helse

Psyk-IT er en foredragsserie som hver måned tar for seg et nytt emne innen Aldring og helses fagområde Psykisk helse (alderspsykiatri). Foredragene varer cirka 20 minutter. Lenke til foredraget sendes ut til påmeldte på e-post. Deltakelse i Psyk-IT er gratis.


Foredragene kan også sees på video. Du finner hele foredragsrekken med tilhørende presentasjoner her. 

Ved spørsmål eller ønske om påmelding til nyhetsbrevet; kontakt fagkonsulent Linn Marie Høilund på linn.marie.hoilund@aldringoghelse.no .


Nasjonalt senter for aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Vi bidrar med kompetanseoppbygging og veiledning til hele helsetjenesten, både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, til andre tjenesteytere, brukere (pasienter og pårørende) og befolkningen for øvrig.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Alle episoder

 • Eldre og antipsykotikske legemidler

  Eldre og antipsykotikske legemidler

  Ni av ti eldre bruker reseptbelagte legemidler og bruken av såkalte psykofarmaka øker med alderen. Blant de eldste eldre kan enkelte være oppe i et tosifret antall medisiner og risikoen for at disse reagerer med hverandre øker. I tillegg er eldre mer sårbare for bivirkninger. I denne månedens Psyk-IT epsiode gir Marit Tveito oss en innføring i landskapet rundt legemidler til eldre, med spesielt fokus på antipsykotika. 

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 14. mars
  17 min
 • Når er det nok?

  Når er det nok?

  Med utgangspunkt i en fiktiv case inviterer Siren Eriksen, fagsjef kognisjon og demens i Aldring og helse, til samtale om etikk. Sammen med Morten Magelssen, lege og førsteamanuensis i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo benytter de SME-modellen til å vurdere caset og reflektere rundt de etiske utfordringene.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 13. februar
  23 min
 • Psyk-IT 67: Pasient og brukerettighetsloven kapittel 4 A

  Psyk-IT 67: Pasient og brukerettighetsloven kapittel 4 A

  Bruk av tvang skal være siste utvei, så hva er de grunnleggende vilkårene for bruk av tvang? Selvbestemmelse er en menneskerett og å bruke tvang mot en person er inngripende og kan være skadelig. Det kan også være helt nødvendig for å sikre at en person får helt nødvendig helsehjelp.


  I dette Psyk-IT foredraget gir jurist Ane Stavrum oss en inn innføring i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 16. januar
  16 min
 • Psyk-IT 66: Lever vi for lenge

  Psyk-IT 66: Lever vi for lenge

  – Det er veldig få studier som ser på dette med ønsket levealder, forteller Vegard Skirbekk, professor ved Columbia Aging Center og forsker hos Aldring og helse. Spørsmålet om hvor lenge vi vil leve, er utgangspunktet for det nye Psyk-IT foredraget hans.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 9. desember 2022
  19 min
 • Psyk-IT 65: Psykose hos eldre

  Psyk-IT 65: Psykose hos eldre

  – Psykose hos eldre kan skyldes psykisk sykdom som en person har hatt i en årrekke eller det kan være uttrykk for nyoppståtte plager, forteller Margrethe Stensson, psykiater og overlege ved alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus. Få med deg hele foredraget her.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 8. november 2022
  22 min
 • Psyk-IT 39: Personsentrert omsorg (Oppdatert)

  Psyk-IT 39: Personsentrert omsorg (Oppdatert)

  Oppdatert Psyk-IT om personsentrert omsorg

  Hva er personsentrert omsorg og hvorfor skal vi egentlig bruke det? Det snakker Janne Røsvik og Marit Mjørud om i dette foredraget. Personsentrert omsorg er bra for alle, men det er spesielt viktig for personer med demens som kanskje strever med språket og som bruker atferd for å uttrykke ønsker og vilje. Erfaring viser at ledelse er essensielt for å få til personsentrert omsorg på et arbeidssted. For at omsorgen skal bli personsentrert må ledelsen også være det.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 8. november 2022
  22 min
 • Psyk-IT 64: Hvordan spørre om og undersøke alkoholbruk hos eldre?

  Psyk-IT 64: Hvordan spørre om og undersøke alkoholbruk hos eldre?

  Eldre drikker mer enn tidligere, færre er avholdende og mange har også et risikofylt drikkemønster. I denne episoden av Psyk-IT tar Kjerstin Tevik, forsker og postdoktor ved Aldring og helse og NTNU, opp hvordan vi kan spørre om og undersøke alkoholbruk blant eldre. Selv om hovedfokuset for foredraget går på metode, kan mye av innholdet også overføres til praksisfeltet.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 11. oktober 2022
  22 min
 • Psyk–IT 63: Kost og psykiske lidelser hos eldre

  Psyk–IT 63: Kost og psykiske lidelser hos eldre

  Ved Ole Kristian Grønli, overlege, Alderspsykiatrisk seksjon, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 13. september 2022
  25 min
 • Psyk-IT 62: Personlighet hos eldre

  Psyk-IT 62: Personlighet hos eldre

  Ved Hågen Stang Nyquist, overlege Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen, Diakonhjemmet sykehus

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 14. juni 2022
  22 min
 • Psyk-IT 61: Munnhelse ved psykisk sykdom

  Psyk-IT 61: Munnhelse ved psykisk sykdom

  Lars Martin Berg, spesialtannlege, ph.d. Trøndelag fylkeskommune

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Publisert 24. mai 2022
  18 min